Home
 

Logo and Luck

*****

Ķīniesu sakāmvārdā teikts: „Pasaulē nav nekā pastavīgāka par mainīgo”.  Bet viena lieta paliek nemainīga visā cilvēces vēsturē, tā ir vēlme izteikties skaidrā, Grafisko simbolu  lakoniskajā veidā,  piemēram  iezemiešu totēmi, valsts karogs, bruņinieku  ģērbonis, firmas preču zīme  vai sporta komandu emblēma.

Grafiskajam simbolam, vai kā tagad saka Logotipam,   jānorāda apkārtējai pasaulei mūsu īpašības, pamatprincipus, robežas, cerības un tieksmes.

Bet vai iespējams, Izpētot logo dizainu„nolasīt”  informāciju par reālu lietu stavokli organizacijā, kura Jūs interesē,  ieraudzīt tās stiprās un vājās puses, prognozēt iespējamo likteni?  Vai veiksmīgi izvēlēts Logotips nodrošina Jums atbalstu?

Formu skolas pamata postulāts saka: Forma nosaka enerģiju.  Dzīve – ta ir enerģijas plūsma , kas plūst laikā. Jo harmoniskāka ir enerģija, kuru rada Logotipa forma, jo lielāka ir  notikumu harmoniskas attistības varbūtība.  Jo lakoniskāks un skaidrāk ir simbols, jo skaidrāki ir mērķi un vieglāka to sasniegšana.

Logotips, kā lēca  savāc jūsu nodomu staru un atkarībā no tā, vai tas ir izvēlēts pareizi, var vai nu nostiprināt tos, vai  deformēt…  Labāk, ja Logotipa nav vispār, nekā ir Logotips, kas novājina jūsu iespējas gūt panākumus.

Ar pārliecību var teikt, ka nav bijusi neviena veiksmīga organizācijas ar vāju vai neveiksmīgu Logotipu.

Bet kads ir  Jūsu Logotips? Vai tas rezonē ar  Jūsu izvēleto darbības jomu, ar  Jums, Jūsu mērķiem un uzdevumiem?  Logotips Jūs novājina vai atbalsta?

Individuālās kosultacijas un apmācība:   

Formu Skolas kosultants – pasniedzējs Oļegs Mežeckis,  tālr. (371) 29288945, oleg@wizard.lv

Off 

January 12, 2018 This post was written by Categories: Fengshui Tagged with:
Comments are off for this post